Ny lov om kassesystemer

Stortinget har vedtatt en ny lov om kassasystemer som trer i kraft 1. januar 2017. Det innebærer at det ikke er lov å selge systemer som ikke er godkjent i henhold til loven etter dette. Kunder som har kjøpt kassasystemer før 1/1 2017 har to år på seg til å få disse godkjent for bruk. 

Reguleringene vil gjøre det enklere og sikrere for skattemyndighetene å kontrollere alle data på kassene, og loven vil trolig fjerne useriøse aktører blant våre kolleger, noe vi applauderer.

Barcontrol Systems er medlem av IKT Norge og Norsk forum for kasse- og butikkdata, som har samarbeidet tett med Skatteetaten om utformingen av reglene. Vi er således i forkant av utviklingen og jobber tett med Skatteetaten og Gastrofix GmbH for å tilpasse våre systemer.

All hardware som kjøpes fra oss til Gastrofix kassesystem etter 1/9 2016 er tilpasset den nye loven, og det vil kun være nødvendig med softwareoppdateringer og registreringer for å oppfylle kravene i den nye loven.

Gastrofix vil bli oppdatert gjennom en gratis app-oppdatering i begynnelsen av 2017. Oppdateringen vil sørge for at alle brukere overholder kravene fra Skatteetaten. 

Du finner mer informasjon om den nye kassasystemloven på Skatteetatens nettsider.

Kontakt oss i dag om du har spørsmål rundt regelverket eller ønsker en løsning for fremtiden.